قیمت  ورق در بازار ایران در هفته گذشته

قیمت ورق در بازار ایران در هفته گذشته

قیمت لوله و ورق فولادی

ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر رول مبارکه در اصفهان روز شنبه 68600 ریال بود که تا آخر هفته به 66500 ریال رسید در حالیکه تقاضا زیاد نبود.
محصول نورد لوله اهواز اول هفته 64000 ریال صحبت میشد ولی تا آخر هفته به 61300 ریال رسید میانگین قیمت ضخامت های 3 تا 15 میلیمتر هم که روز شنبه 67450 ریال بود تا سه شنبه به 65775 ریال نزول کرد ولی بعد از به 66113 ریال بالا رفت .
ورق های اکسین بازار به مراتب کسادتری را داشت ولی نسبت کاهش قیمت مثل ورق های با ضخامت زیر 15 میلیمتر نبود قیمت روز شنبه که 64450 ریال بود تا چهارشنبه به سقوط خود ادامه داد و در نهایت به 63138 ریال رسید.
همین منحنی در مورد ورق های کاویان دیده شد واقعیت اینست که تجار ورق گرم انتظار این رکود را نداشتند عده ای از بنکدارها ورق را هم پای ارز 15000 تومانی انبار کرده اند که با رکود فعلی نگران زیان هستند. دقیقاً مشابه این شرایط برای ورق سرد دیده شد که از 82400 ریال به 81100 ریال رسید.
علت همه این بی ثباتی ها فارغ از مساله رکود فصلی و تقاضا ناشی از مساله ارز است. /ایفنا