سرانه مصرف فولاد ایران و جهان

سرانه مصرف فولاد ایران و جهان

آمار مصرف فولاد درکشور

⬅️انجمن جهانی فولاد خبر داد:

افزایش سرانه جهانی مصرف فولاد در 2018/ مصرف سرانه ایران بالاتر از جهانی

سرانه جهانی مصرف فولاد در سال 2018 میلادی به 224کیلو و 500گرم افزایش یافت. این در حالی است که سرانه مصرف ایران در مرز 238 کیلوگرم قرار دارد که از میانگین جهانی بالاتر است.

به گزارش پایگاه خبری ایمیدرو، انجمن جهانی فولاد World Steel Association در جدیدترین گزارش خود از افزایش سرانه جهانی مصرف فولاد در سال 2018 میلادی خبر داد. سرانه جهانی مصرف این محصول از 216 کیلو و 300گرم در سال 2017 میلادی به 224 کیلو و 500 گرم در سال 2018 افزایش یافته است.
سرانه مصرف فولاد در ایران طی سال 2018 میلادی 238 کیلو و 500گرم به ثبت رسید که بالاتر از میانگین مصرف جهانی است. با این حال سرانه مصرف در ایران نسبت به سال 2017 میلادی (245کیلو و 900 گرم ) کاهش یافته است.
طی این مدت، بیشترین سرانه مصرف فولاد با یک هزار و 47 کیلو و 200 گرم متعلق به کره جنوبی بود. کمترین میزان مصرف نیز با 5 کیلو و 300گرم در ونزوئلا اعلام شده است.
سرانه مصرف این محصول در اتحادیه اروپا332 کیلو و900 گرم، در منطقهCISسرانه مصرف193 کیلوو 700گرم، منطقه NAFTA سرانه مصرف289 کیلو گرم، آفریقا 28 کیلو و 700گرم ،آمریکای مرکزی و جنوبی 83 کیلو و 700گرم، آسیا 283 کیلو و 500 گرم و خاورمیانه 197 کیلو و یکصد گرم عنوان شده است.

رشد مصرف جهانی فولاد

انجمن جهانی فولاد مصرف جهانی این محصول در سال 2018 میلادی را یک میلیارد و 712 کیلو و یکصد گرم اعلام کرد. مصرف جهانی فولاد در سال 2017 میلادی یک میلیارد و 632 کیلو و 500 گرم ثبت شده است.
مصرف فولاد ایران در سال گذشته میلادی 19 میلیون و 600 هزار تن بود که حاکی از کاهش مصرف نسبت به سال 2017 میلادی(20میلیون تن) است.
طی سال گذشته میلادی چین با مصرف 835 میلیون تن بیشترین میزان مصرف فولاد را به خود اختصاص داد. کمترین میزان مصرف نیز با 200هزار تن متعلق به ونزوئلا بود.
همچنین میزان مصرف فولاد در اتحادیه اروپا 169 میلیون و 700هزارتن ، کشورهای CISمصرف فولاد 56 میلیون و 200هزار تن ، منطقهNAFTA مصرف فولاد 142میلیون و 900 هزارتن ، آفریقا 37 میلیون تن ،آمریکای مرکزی و جنوبی 43 میلیون و 300 هزار تن ، آسیا یک میلیارد و 167 میلیون و 500 هزار تن و خاورمیانه 50 میلیون و یکصد هزار تن اعلام شد.
http://imidro.gov.ir/news/22845.htm