درباره لوله گالوانیزه بیشتر بدانیم!!

درباره لوله گالوانیزه بیشتر بدانیم!!

درباره لوله گالوانیزه بیشتر بدانیم!!

تعریف گالوانیزاسیون
گالوانیزاسیون روش تولید لوله گالوانیزه بوده که با استفاده از ایجاد پوشش روی بر لوله فولادی انجام می گیرد. ضخامت فلز روی پوشش داده شده بر روی این محصول حدودا به میزان 60 میکرون بوده که بسته به میزان و نوع مصرف می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این پوشش از لایه روی تشکیل گردیده است که این فلز با ترکیبات آهن نیز ترکیب می گردد. لایه پوشش داده شده بر روی لوله گالوانیزه شامل مقادیر مختلفی از فلزات آهن و روی می باشد که مقدار این فلزات به فاصله از پایه فولاد بستگی خواهد داشت. به فولادی که توسط فلز روی گالوانیزه شود فولاد گالوانیزه گفته می شود.

لوله گالوانیزه از پوشش روی با روش گالوانیزاسیون تولید می گردد که هدف اصلی این کار جلوگیری از خوردگی لوله های فولادی می باشد. کنترل خوردگی محصولات فولادی یکی از مهم ترین مباحث مطرح شده در صنعت می باشد و تا امروز روش های متفاوتی برای جلوگیری از خوردگی آهن آلات در صنعت به وجود آمده است. در برخی از موارد پوشش دهی آهن آلات مثلا پوشش دهی با رنگ ها و پوشش های حفاظتی و رنگ ها نسبت به سایر موارد از مزیت بالاتری برخوردار می باشد. در برخی موارد نیز پوشش هایی که با روش آبکاری به وجود می ایند از کارآیی بالاتری برخوردار می باشند. لوله گالوانیزه شده به دلیل مقاومت به خوردگی بالا امروزه در صنایع مختلف کاربردهای وسیعی پیدا کرده است و از اینرو توجهی خاص به این گونه پوشش ها معطوف شده است.


تخمین عمر لوله گالوانیزه
عمر تخمین زده شده برای لوله گالوانیزه تقریبا بیشتر از ۵۰ سال می باشد. این در حالی است که عمر لوله هایی که با رنگ پوشش دهی می شوند بسته به نوع رنگ بین ۱۱-۲ سال متغیر می باشد.