لوله گالوانیزه آبکاری شده چیست؟

لوله گالوانیزه آبکاری شده چیست؟

تفاوت گالوانیزه اصلی و آبکاری گالوانیزه

بطور کلی واژه گالوانیزه در تمام دنیا در مورد هر چیز به کار برده شود مفهوم این است که یک جنس آهنی با پوششی از فلز روی آبکاری شده است. پس به خاطر داشته باشید پرسش اینکه فلان جنس آبکاری گالوانیزه است یا گالوانیزه اصلی است پرسشی بی مفهوم است.

حال تفاوت گالوانیزه ها در چیست ؟
تفاوت گالوانیزه در مورد هر جنس در دو مورد میباشد.
مورد اول گالوانیزه گرم و سرد.
مورد دوم بحث کیفیت گالوانیزه است.

در مورد اول نوع گالوانیزه سرد پوششی نازک و ناپایدار میباشد که دوام چندانی ندارد و فقط در مواردی بخاطر ارزان بودن آن انتخاب میشود. اما گالوانیزه گرم نوعی از گالوانیزه است که طبق فرآیند انجام آن پوششی پایدار و بادوام از فلز روی در سطح آهن ایجاد میشود که بنا بر شرایط محیط میتواند تا 50 سال خاصیت ضد زنگی را حفظ کند.

در توضیح مورد دوم بحث کیفیت گالوانیزه گرم میباشد که بستگی به کارخانه انجام گالوانیزه دارد که عواملی همچون ضخامت پوشش روی، تمیزی و یکنواختی پوشش، چسبندگی مناسب پوشش و... را در بر میگیرد.

نویسنده: امیرعلی فولادگر(کارشناس فولاد)