چرا درز لوله پمپ کشاورزی درون چاه باز میشود؟؟

چرا درز لوله پمپ کشاورزی درون چاه باز میشود؟؟

لوله صنعتی را به جای لوله آب استفاده نکنیم

باز شدن درز لوله درون چاه آب فقط به این علت است که لوله مورد استفاده لوله تست آب نبوده است و پس از تماس آب با درز لوله به علت اینکه جوش محل درز لوله از نوع صنعتی و ضعیف می‌باشد به سرعت ازین محل دچار خوردگی میشود.

لوله های تست آب از جنس ورق درجه یک تولید میشوند و نوع جوشی که در محل درز لوله استفاده میشود از نوع فرکانس بالا است. به این معنا که محل درز لوله بصورت کاملا یکپارچه با هم ادغام شده و از نظر مقاومت هیچ تفاوتی با سایر قسمت های لوله ندارد. به نحوی که حتی اگر تحت فشار کشش قرار گیرد از این محل باز نمیشود.

در نتیجه جهت انتخاب لوله برای انتقال آب دو شرط اصلی کیفیت ورق و نوع جوش درز لوله می‌باشد.