روسیه در مناقصه شرکت «ترکمن گاز» برای ساخت و تأمین لوله‌های مورد نیاز پروژه «تاپی» برنده شد.

روسیه در مناقصه شرکت «ترکمن گاز» برای ساخت و تأمین لوله‌های مورد نیاز پروژه «تاپی» برنده شد.

روسیه در مناقصه شرکت «ترکمن گاز» برای ساخت و تأمین لوله‌های مورد نیاز پروژه «تاپی» برنده شد.

روسیه برنده مناقصه تأمین لوله‌های مورد نیاز «تاپی» :large_blue_circle:روسیه در مناقصه شرکت «ترکمن گاز» برای ساخت و تأمین لوله‌های مورد نیاز پروژه «تاپی» برنده شد. :large_blue_diamond:به گزارش فارس در بیشکک، کارخانه تولید لوله‌های آهنی «چلیابینسک» روسیه در مناقصه شرکت «ترکمن گاز» پیروز شد. قرار است این کارخانه به ترکمنستان لوله‌های آهنی برای ساخت خط لوله انتقال گاز «تاپی» به طول 214 کیلومتر را صادر می‌کند. :large_blue_diamond:قیمت قرارداد مذکور 219 میلیون دلار است و «عشق آباد» این منابع مالی را از طریق بانک اقتصادی خارجی ترکمنستان و بانک توسعه اسلامی دریافت کرده است. :large_blue_diamond:در نوامبر سال گذشته «میرات ارچایف» رئیس شرکت ترکمن گاز در گزارشی به «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان از امضای قرارداد با یک شرکت عربستان سعودی موسوم به «Global Pipe Company» برای واردات لوله‌های خبر داد که انجمن توسعه سعودی 40 میلیون دلار را برای این قرارداد اختصاص داد. :large_blue_diamond:تاپی پروژه صادرات گاز تولید ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند می‌باشد.