ایران بر بام فولاد دنیا

ایران بر بام فولاد دنیا

رشد تولید فولاد در ایران

🔹براساس اعلام انجمن جهانی فولاد(World Steel Association)، از ابتدای ژانویه تا پایان مارس2019 میلادی ،64کشور فولادساز جهان 444میلیون و 116 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته(425 میلیون و 60 هزار تن) 4.5درصد رشد نشان می دهد.

🔹تولید فولاد ایران نیز در دوره یاد شده با 7.1 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال 2018 میلادی، به رقم 6 میلیون و 223هزار تن رسید.
همچنین تولید 64 کشور فولاد ساز درماه مارس 2019 میلادی( 11 اسفند تا 11 فروردین ) به 155میلیون و 9 هزار تن رسید که حاکی از رشد 4.9 درصدی نسبت مارس 2018 میلادی است.
تولید فولاد خام ایران در مارس 2019 با رشد 19.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 2 میلیون و 235هزار تن افزایش یافت. این رقم در مارس سال 2018 یک میلیون و 866 هزار تن بود.

🔹سه ماهه نخست 2019، به ترتیب چین با تولید 231میلیون و 69 هزارتن، هند با 27میلیون و333هزار تن، ژاپن با 24 میلیون و 971 هزار تن، آمریکا با22 میلیون و 226 هزار تن وکره جنوبی با 18 میلیون و 108 هزارتن پنج کشور برتر فولاد جهان بودند./فولادنیوز