توصیه مالیاتی رئیس اتحادیه آهن فروشان

توصیه مالیاتی رئیس اتحادیه آهن فروشان

هشدار مالیاتی به آهن فروشان

▪️تذکر مهم اتحادیه آهن پایتخت که بنظر قابل توجه و درخور تامل می‌رسد

هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف پرونده های باز مالیاتی کسب و کار خود اقدام نموده و آنرا تسویه و مختومه نمایید. / سخت‌گیری های مالیاتی به حسب شرایط فعلی کشور بیشتر خواهد شد، در تنظیم اسناد و مدارک مالیاتی کسب و کار خود بیش از گذشته حساسیت به خرج دهید .

متن اطلاعیه منتشره اتحادیه :

"((موضوع مهم مالياتي))

به اطلاع همکاران محترم صنف آهن و فولاد و فلزات تهران میرساند با عنایت به اینکه رویکرد درآمدی دولت درخصوص بودجه سال ۱۳۹۸ اتکاء به درأمد داخلی و وصول مالیات دیده شده است، همکاران ما باید نسبت به عملکردسال مالیاتی خود حساسیت و دقت وافی و کافی را داشته باشند تا دچار مشکلی نشوندو اگر پرونده مفتوحه مالیات ارزش افزوده و یا مالیات شغلی برای سال های قبل دارندحتما جهت مختومه شدن آن و تسویه حساب مالیاتی اقدام و برگه قطعی خود را دریافت نمایند تا بتوانند از حداکثر بخشودگی جرایم تا پایان اردیبهشت ماه بهرمند گردند،

لذا با برسی بعمل آمده، این سازمان(مالیاتی) با توجه به شرایط اقتصادی و درآمدی کشور برای تامین هزینه ها خود در این سال انعطاف کمتری برای تعامل وبخشودگی جرایم خواهد داشت .

همکاران گرامی میتوانند جهت آگاهی از جزییات ،به کارگروه مالیاتی اتحادیه مراجعه نمایند. "