کاهش ضرایب سود آهن فروشان در محاسبات مالیاتی

کاهش ضرایب سود آهن فروشان در محاسبات مالیاتی

خبر خوب مالیاتی آهن فروشان

ضریب عمده فروشان آهن آلات از ۲/۵ درصد به ۱/۵ درصد کاهش و ضریب خورده فروشان از ۳/۵ درصد به ۳درصد کاهش پیدا کرد و از ابتدای سال ۹۷ لازم الاجراست.

▪️دلایل اهمیت موضوع :

"این تغییر و تعدیل ضریب بار مالیاتی آهنفروشان را کاهش میدهد؛

منظور از ضریب، مقدار سودی است که بر اساس آن مالیات آهن فروشان را محاسبه میکنند،

از طرف دیگر، مهمترین ملاک برای سازمان مالیاتی جهت محاسبه مالیات مقطوع، ضرایب مالیاتی هر صنف بر اساس دفترچه ضرایب می باشد، این سازمان با در نظر گرفتن میزان گردش مالی هر مودی، این ضریب را قبل از معافیت ماده ۱۰۱ اعمال کرده و پایه مالیاتی هر شخص را تعیین می کند . از منظر قانون میزان سودی که سازمان مناط و ملاک میداند همین ضرایب است."منبع: گزارشگر فولاد