🔺تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان

🔺تولید تسمه تیر ورق در ذوب آهن اصفهان

محصول جدید ذوب آهن اصفهان

🔹 ذوب آهن برای تنوع بخشی به سبد محصولات خود و تضمین ایمنی سازه های فولادی کشور، تسمه تیر ورق تولید کرد .

🔹 مهندس یوسف زاده مدیر مهندسی نورد با اعلام خبر فوق، گفت: تسمه تولید شده در نورد 650 ذوب آهن اصفهان در سازه هایی کاربرد دارد که از تیر ورق استفاده می شود.

@fooladpipe